नगर प्रमुखज्युबाट प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुहुँदै