महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):