महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिकाको १० नं. वडाका बाढी पिडीतलाई नगरपालिकाबाट र नगर प्रमुख, उपप्रमुखज्यूबाट राहत वितरण गरिदै