महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

विध्यालय/सामुदायिक अध्ययन केन्द्र लेखापरिक्षण आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):