महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

आधारभुत तह कक्षा आठको परीक्षा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा ।