महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

आ.व ०७४÷०७५ को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):