महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

कर्मचारीहरुको नामावली

महालक्ष्मी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको नामावली