महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

दोश्रो चरणको भर्ना अभियान कार्यान्वयन र शिक्षा तथा बाल दिवस सम्बन्धमा ।