महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

पुननिर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):