महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिकाको कक्षा आठको ग्रेड वृद्धि मौका परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा सुचना