महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने निः शुल्क सेवाहरु

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):