महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरको निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य