महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरको प्रथम नगर सभाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम