महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

शैक्षिक सत्र २०७५को आधारभूत तह कक्षा ८को ग्रेड बृद्धिको लागि आवेदन फारम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):