महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

शैक्षिक सत्र २०७६ को लागि विद्यालय सञ्चालन कार्य तालिका

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):