महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

“स्वीकृत गरिने घर नक्शा सम्बन्धि कार्यको लागि गरिएको व्यवस्था” सम्बन्धि सूचना ।