महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सम्पर्क

महालक्ष्मी नगरपालिका कार्यलयको सम्पर्क फोन:

०१–५२०३५९२,   
०१–५२०१६३३,   
०१–५२०१७३३

वडा कार्यलयहरुको फोन विवरण:

वडा कार्यलय फोन
वडा नं. ०१ ०१-५२००९३८
वडा नं. ०२  ०१-५२०३७७१
वडा नं. ०३ ०१-५२०४३५२
वडा नं. ०४ ०१-५२०४१९९
वडा नं. ०५ ०१-५००७२५१
वडा नं. ०६ ०१-५७०९१८१
वडा नं. ०७ ०१-५२६६२८८
वडा नं. ०८ ०१-५५८०११७
वडा नं. ०९ ०१-५१३२१४६
वडा नं. १० ९८५१२३६८३१

ईमेलः

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !