महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):