महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

निजि आवास पुननिर्माणको लागि छनोट भई सिफारिश भएका लाभग्राहीहरुको सुची

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):