महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):