महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

Flash News

महालक्ष्मी नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ नीति तथा कार्यक्रम