महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको बजारमा अनियमितता पाइएमा जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना ।