महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

Flash News

आ.व. ०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।