महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिकामा कार्यरत विगतको स्थानीय निकायका स्थाई, अस्थायी र करार कर्मचारीहरुको विवरण

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):