महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरवासीमा नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूको अपिल ।