महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

मौजुदा सुची तयार गर्ने (सूचना आव्हान) गरिरहनु नपर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्र

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):