महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

Flash News

विना स्वीकृति वा स्वीकृत नक्शामा हेरफेर गरी बनाएको घर नक्शाको निवेदन दिने म्याथ सम्बन्धी सूचना