महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

संस्थागत विद्यालयहरुले छात्रावृत्ति वितरण गर्ने सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):