महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखाको स्थानीय पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार सम्बन्धी सूचना