जनप्रतिनिधि विवरण

नामथर पद वडा नं. फोन नं. Tenure
Rameshor Shrestha Mayor 9851201654
Nirmala Thapa Deputy Mayor 9851202654
नन्द कुमार न्यौपाने वडा अध्यक्ष वडा नं १ 9851005819
सरस्वती लामा कार्यपालिका सदस्य वडा नं १ 9813602510
विष्णु तिमल्सिना वडा सदस्य वडा नं १ 9841453096
ज्ञानु खड्का महिला वडा सदस्य वडा नं १ 9818399437
प्रमिला परियार दलित महिला सदस्य वडा नं १ 9841600733
राम बहादुर के.सी. वडा अध्यक्ष वडा नं २ 9818409451
नवराज सुवेदी वडा सदस्य वडा नं २ 9843881133
कृष्ण कुमार के.सी. वडा सदस्य वडा नं २ 9841222105
गंगा दहाल कार्यपालिका सदस्य वडा नं २ 9841614329
ज्ञानु सुनुवार दलित महिला सदस्य वडा नं २ 9803192553
कुबेर के.सी. वडा अध्यक्ष वडा नं ३ 9841575017
हरि बहादुर कार्की वडा सदस्य वडा नं ३ 9851173477
सानुकाजी महर्जन वडा सदस्य वडा नं ३ 9841204016
सुनिता के.सी. महिला वडा सदस्य वडा नं ३ 9860848709
लक्ष्मी मग्राती दलित महिला सदस्य वडा नं ३ 9849637865
लक्ष्मण रोक्का वडा अध्यक्ष वडा नं ४ 9861111106
नरदिप घिमिरे वडा सदस्य वडा नं ४ 9841407670
अमृत खत्री वडा सदस्य वडा नं ४ 9851092553
भक्ति माया कार्की (थापा) कार्यपालिका सदस्य वडा नं ४ 9849099831
संगिता भुसाल दलित महिला सदस्य वडा नं ४ 9808560277
राजकुमार सिल्वाल वडा अध्यक्ष वडा नं ५ 9851040553
रमेश थापा (क्षेत्री) वडा सदस्य वडा नं ५ 9841507994
प्रदिप कुमार पराजुली वडा सदस्य वडा नं ५ 9851041091
कल्पना राना मगर महिला वडा सदस्य वडा नं ५ 9803117090
सीता नेपाली (मिजार) दलित महिला सदस्य वडा नं ५ 9860547227
रमेश मेजार कार्यपालिका सदस्य वडा नं ५ 9841456101
बासुदेव महर्जन वडा अध्यक्ष वडा नं ६ 9841460491
सुरेन्द्र अमात्य वडा सदस्य वडा नं ६ 9851057473
नन्द महर्जन वडा सदस्य वडा नं ६ 9841652726
शोभा महर्जन महिला वडा सदस्य वडा नं ६ 9849450933
लक्ष्मी त्रिखत्री दलित महिला सदस्य वडा नं ६ 9808340551
नकुल थापा वडा अध्यक्ष वडा नं ७ 9851079184
दामोदर प्रसाद पौडेल वडा सदस्य वडा नं ७ 9841819801
साधुराम श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं ७ 9841299447
रेश्मा के.सी. (कार्की) कार्यपालिका सदस्य वडा नं ७ 9840090787
रमा रम्तेल दलित महिला सदस्य वडा नं ७ 9843377835
विश्वराज श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं ८ 9851131002
अनिल श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं ८ 9851072352
आशिष के.सी. वडा सदस्य वडा नं ८ 9849933608
अम्बिका श्रेष्ठ कार्यपालिका सदस्य वडा नं ८ 9841528158
उमा मिजार दलित महिला सदस्य वडा नं ८ 9823842477
बासुदेव शर्मा गौतम वडा अध्यक्ष वडा नं ९ 9841151867
राजकुमार के.सी. वडा सदस्य वडा नं ९ 9841616891
राजेन्द्र घिमिरे वडा सदस्य वडा नं ९ 9841479235
अम्बु पोखरेल महिला वडा सदस्य वडा नं ९ 9840380091
रिता पुर्कुटी दलित महिला सदस्य वडा नं ९ 9808494084
कुमार बयलकोटी कार्यपालिका सदस्य वडा नं ९ 9851057649
मिरा थामी कार्यपालिका सदस्य वडा नं ९ 015580201
बलराम लामा वडा अध्यक्ष वडा नं १० 9803656831
आलोक कुमार तामाङ्ग वडा सदस्य वडा नं १० 9860180918
छेवाङ्ग तामाङ्ग वडा सदस्य वडा नं १० 9813370619
निशा गुरुङ्ग महिला वडा सदस्य वडा नं १० 9823761831
सरिता सुनार दलित महिला सदस्य वडा नं १० 9803160294