महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

Contact

Mahalaxmi Municipality Office Contact No.

  •  01-5203592
  • 01-5203592
  • 01-5201733

Email : info@mahalaxmimun.gov.np, mahalaxmimun@gmail.com

वडा कार्यलयहरुको फोन विवरण:

Ward Office Contact
Ward No. 1 01-5200938
Ward No. 2 015203771
Ward No. 3 01-5204352
Ward No. 4 01-5204199
Ward No. 5 01-5007251
Ward No. 6 01-5709181
Ward No. 7 01-5266288
Ward No. 8 015580117
Ward No. 9 015132146
Ward No. 10 9851236831

Please fill up the below form if you have any feedback.