अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८/१०/०६