महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न महालक्ष्मी नगरबासीहरूमा अनुरोध ।