महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे सम्पत्तिधनीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचनाको संशोधित सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):