एन्जल लर्ड, वालसंरक्षण वाटिका, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल, इन्स्राइन, हाई भ्यु, दिव्यज्योति, हिमचुली, कोपिला, ललित एकेडेमी, ललितपुर ग्लोबल एकेडेमी, नवकुन्ज एकेडेमी, पिस प्वाइन्ट, शुभ आर्शिवाद, विद्यापुन्ज, नाइटिङ्गल, माउन्ट आ]लिभ, गौरीशंकर स्कुलहरुले छात्रवृत्ति

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):