कोभिड-१९ का सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना