कोभिड १९ रोग बिरुद्ध ५ देखि ११ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई Pfizer खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०३/०७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):