कोभिड-१९ विरुद्धको कुनै पनि खोप नलगाउनु भएका १८ वर्ष र सो माथिका सबै व्यक्तिहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८ असोज १९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):