कोभिड - १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना | प्रकशित मिति २०७८ असोज ५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):