कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना ।