कोभिड-१९ विरुद्धको Pfizer BioNTec खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने बारे स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुरको अत्यन्त जरूरी सूचना ।