कोभिड - १९ विरुद्ध खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८/०७/१२