खोरेत रोग विरुद्ध भ्याक्सिनेशन गर्नेसम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८-१२-०४