महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका भित्रको सेरोफेरो कार्यक्रममा नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूसँग गरिएको कुराकानी