महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

घटना दर्ता ऐन संशोधन बारे राय

घटना दर्ता ऐन संशोधन बारे राय

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):