जनप्रतिनिधी मार्फत मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको सन्देश घरघर पुर्‍याईदै/Feacal Slude Managment/FSM/FSTP