दरबन्दी मिलानसम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ मङ्सिर ६ गते

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):