नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्युको अन्तरवार्ता (श्रावण, २०७६)