महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (उद्यम विकास सहजकर्ता)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):