महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (पद प्राविधिक सहायक)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):